photo_2024-01-12_10-55-44

ኮሚሽኑ JISRA/በጅስራ ፕሮጀክት  አሳታፍ ግራንት ሜክንግ፣ አቅም ግንባታ እና ወጣቶችን የማደራጀት ወርክሾፕ አደረገ

የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን JISRA ፕረጀክት አሳታፍ ግራንት ሜክንግ፣አቅም ግንባታ እና ወጣቶችን የማደራጀት ወርክሾፕ በሃላባ ከተማ ባለፈዉ አርብ  ዕለት አደረገ፡፡ የ JISRA ፕሮጀክት በሃላባ እና በሌሎች በርካታ ከተሞች እና አካባቢዎች የሰላም ግንባታ ስራዎችን ላለፉት ዓመታት እየሰራና እየተገበረ የቆየ ሲሆን በዛሬው ዕለትም ይህን አሳታፍ ግራንት ሜክ ...

1

የልማት ኮሚሽን ቦርድ በተለያዮ የስራ አጀንዳዎች ላይ ውይይት አደረገ

የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን የጋራ ቦርድ ስብሰባ በትናንትና ዕለት ተደረገ፡፡ ስብሳባው በጸሎትና እግዚአብሔርን ቃል በመካፈል የተጀመረ ሲሆን በሚከተሉት የዕለቱ አጀንዳዎች ላይም ጥልቅ ውይይት በማድረግ አስፈለጊ የሆኑ ውሳኔዎች እና አቅጣጫዎችን  ቦርዱ አስቀምጦል፡፡  በዕለቱ የነበሩ አጀንዳዎች፡- አዲስ የቦርድ አባላት መቀበልና ሽኝት፣ያለፈውን ቃለ ጉባኤ በማንበብ ከቃለ ጉ ...

photo_2023-12-18_20-49-31

 ኮሚሽኑ ቅንጅታዊ ሃብት አሰባሰብ  ስልጠና እና JISRA ፕሮጀክት የስራ ሪፖርት አካሄደ

የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ልማት ኮሚሽን ቅንጅታዊ ሃብት አሰባሰብ  ስልጠና እና የጋራ ተነሳሽነት ለስትራቴጂካዊ ሃይማኖታዊ ተግባር (JISRA) ፕሮጀክት የስራ ሪፖርት  በሀዋሳ ሮሪ ሆቴል  ታህሳስ 8 /2016 ዓ.ም አካሄደ፡፡ ስልጠናውን የኮሚሽኑ የሰው ኃብት እና ኦፕሬሽን መምሪያ ኃላፊ አቶ ታምሩ ዘለቀ  በጸሎት   ያ ...

IMG_8579

ኮሚሽኑ በድጂታል ሴፍቲና ድህንነት ግንዛቤ ማሳደግ ላይ ያተኮር ስልጠና ለሰራተኞቹ ሰጠ

አጋር ድርጅታችን ብሬድፎርዘዎርልድ በኬኒያ ናይሮቢ ያዘጋጀውን የአንድ /1/ ሳምንት ስልጠና ተከትሎ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ልማት ኮሚሽን በድጂታል ሴፍቲና ሴኩሪት/ድህንነት ላይ ያተኮር ስልጠና ለሰራተኞቹ በኮሚሽኑ ጽ/ቤት በጥቅምት 13/2016 ሰጥቶል፡፡ ስልጠናው አላማ በስራ ቦታ በድርጂቱ እና በሰራተኞች ላይ ሊቃጣ የሚችሉ ድጂታል ጥቃቶችን ለመከ ...